Przyroda
Sandrusia2411
2017-06-27 02:40:37
Proszę o pomoc!!!! Wszystkie zadania oprócz 2
Odpowiedź
zoosia1
2017-06-27 05:27:24

Formy ochrony przyrody: tworzenie : parków narodowych  rezerwatów przyrody pomników przyrody Różnica między rezerwatem przyrody,a parkiem narodowym. W Polsce są 23 parki narodowe.W parku narodowym są wydzielone strefy ochrony ścisłej,gdzie  nie może być żadnej ingerencji człowieka.Ruch turystyczny może odbywać się tylko po wyznaczonych szlakach.Ochronie podlega cała przyroda. Park narodowy ma powierzchnię powyżej 1000 hektarów Rezerwat przyrody jest znacznie mniejszy,ma powierzchnię do 1000 hektarów.Obejmuje on obszary zachowane w stanie naturalnym,ostoje zwierząt,siedliska określonych gatunków zwierząt,ptaków oraz roślin,grzybów wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi,naukowymi.

Dodaj swoją odpowiedź