Historia
xXdarekXx
2017-06-27 00:58:07
Scharakteryzuj starożytną Spartę. Krótko proszę :)
Odpowiedź
Kacprate
2017-06-27 01:53:40

Sparta: Na czele państwa stali dwaj królowie,ale pełnia władzy spoczywała w ręku eforów i geruzji.Faktycznie więc Sparta była oligarchią.Zgromadzenie Ludowe nie odgrywało większej roli,gdyż jedyną formą wypowiedzi były dwa słowa ,,tak" i ,,nie" (lakoniczne wypowiedzi)Pełnoprawni obywatele (Spartiaci) zajmowali się rzemiosłem wojennym.Według zaleceń Likurga od dziecka byli wychowywani na żołnierzy i prowadzili skoszarowany tryb życia.Niezbędne artykuły rzemieślnicze wytwarzali periojkowie,natomiast heloci uprawiali rolę.W Sparcie tryb życia był podporządkowany wojnie i zajęciom z nią związanym.

Dodaj swoją odpowiedź