Język angielski
pyton1234
2017-06-27 00:37:37
Napisz 10 zestawów pytań i odpowiedzi według wzoru. Win/a competiton Has she ever win a cometiton? Yes.she has win a basketball match
Odpowiedź
dlugopis12
2017-06-27 02:39:19

I hope that you will find my answers useful. F.

Dodaj swoją odpowiedź