Matematyka
Pchełka1
2017-06-27 00:03:27
Proszę o rozwiązanie tych dwóch zadań.
Odpowiedź
kamcia123
2017-06-27 02:37:20

1) Pole powierzchni bocznej= 260 cm2 Obliczenia: Pb=P1+P2+P3+P4 P1= 10*4=40 cm2  P2=10*10=100 cm2  P3=5*10=50 cm2   P4=7*10=70 cm2 Pb=40+100+50+70=260 cm2 Pole podstawy= 34 cm2 Obliczenia: Pp=[latex] frac{ (a+b)*h}{2} [/latex] = [latex] frac{ (7+10)*4}{2} [/latex] = 17*2 = 34 cm2 Pole powierzchni całkowitej= 328 cm2 Obliczenia: Pc=2*Pp+Pb=2*34+260=328 cm2 2.  a) Pp=15 cm2     Pb=84 cm2   Pc=114 cm2 Obliczenia: Pp=5*3=15 cm2 Pb=4*15+2*P1  P1=3*4=12 cm2  Pb=4*15+2*12=60+24=84 cm2 Pc=2*Pp+Pb=2*15+84=30+84=114 cm2 b) Pp=6 cm2  Pb=75 cm2 Pc=87 cm2 Pp=[latex] frac{a*h}{2} [/latex] = [latex] frac{4*3}{2} [/latex] =2*3=6 cm2 Pb=3*P1  P1=5*5=25 cm2  Pb=3*25=75 cm2 Pc=2*Pp+Pb=2*6+75=12+75=87 cm2 c) Pp=8 cm2   Pb=98 cm2   Pc=114 cm2 Pp=a*h=4*2=8 cm2 Pb=2*P1+2*P2  P1=7*4=28 cm2   P2=7*3=21 cm2  Pb=2*28+2*21=56+42=98 cm2 Pc=2*Pp+Pb=2*8+98=16+98=114 cm2

Dodaj swoją odpowiedź