Matematyka
szym88k
2017-06-26 22:00:27
Zadanie 1 Oblicz pole podstawy graniosłupa prostego, jeżeli jego objętość wynosi 720 cm3, a wysokość ma długość 16 cm. Zadanie 2 Oblicz wysokość graniastosłupa prostego, którego pole podstawy ma 32 dm2, a objętość wynosi 448 dm3.
Odpowiedź
goha96
2017-06-27 01:40:55

1. V=Pp*H Pp=V/H Pp=720 :16 Pp=45 cm² 2. H=V/Pp H=448:32 H=14 dm

Dodaj swoją odpowiedź