Matematyka
Lysy19
2017-06-26 21:33:07
Wyznacz ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych [latex] z=x^{3} -6xy+8y^{3} +5[/latex]
Dodaj swoją odpowiedź