Matematyka
Lucas612x
2017-06-26 21:26:17
Dana jest prosta y=-4x+6 podaj równanie ogolne tej prostej
Odpowiedź
ałka
2017-06-26 23:47:43

y=-4x+6 4x+y-6=0     postać ogólna

Dodaj swoją odpowiedź