Religia
KreMÓwk
2017-06-21 15:49:07
napisz 7 darów od ducha świętego
Odpowiedź
justyna101
2017-06-21 16:01:32

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar bojaźni Pańskiej 7. Dar pobożności

Daniell123
2017-06-21 16:02:47

1. Dar mądrości 2. Dar rozumu 3. Dar rady 4. Dar męstwa 5.Dar wiedzy 6. Dar bojaźni Pańskiej 7. Dar pobożności

Dodaj swoją odpowiedź