Matematyka
paulinaczek1
2017-06-26 18:01:17
Zad w załączniku :) zad. 9,10
Odpowiedź
Holund
2017-06-26 20:12:21

zad 9 a - krawędź podstawy = 16 cm b - krawędź boczna = 17 cm Podstawa składa się z sześciu trójkątów równobocznych o boku "a" h - wysokość ściany bocznej = √[b² - (a/2)²] = √(17² - 8²) = √(289 - 64) = √225 = 15 cm Pp - pole podstawy = 3a²√3/2 = 3 * 8²√3/2 = 3 * 64√3/2 = 3 * 32√3 = = 96√3 cm² Pb - pole powierzchni bocznej = 6 * ah/2 = 3ah = 3 * 8 * 15 = 360 cm² Pc - pole powierzchni całkowitej = Pp + pb = 96√3 cm² + 360 cm² =  = 96(√3 + 3,75) cm² zad 10 a - krawędź podstawy = 2 m b - krawędź boczna = 2 m d - przekątna podstawy = a√2 = 2√2 cm H - wysokość ostrosłupa = √[b² - (d/2)²] = √[2² - (√2)²] = √(4 - 2) = √2 m Pp - pole podstawy = a² = 2² = 4 m² V - objętość powietrza w szałasie = 1/3 * Pp * H = 1/3 * 4 * √2 = 4√2/3 m³ ≈ ≈ 4 * 1,42 : 3 ≈ 1,89 m³ powietrza 1,89  * 1,2 kg = 2,268 kg

Dodaj swoją odpowiedź