Matematyka
jupacz
2017-06-26 15:51:27
Pliss tam jest namazane ale nieważne 100p
Odpowiedź
ongbak123456789
2017-06-26 18:28:45

zad4 1. 20mm×40mm 800 mm2 2. 7 dm×6 dm 42 dm2 3. 2 m × 8 m 16 m2 4. 2 cm × 4 cm 8 cm2 5. 70 cm × 60 cm 4200 cm2 6. 200 m × 400 m 80000 cm2 zad5 1 cm2 = 100 mm2 7 cm2 = 700 mm2 13 cm2 = 1300 mm2 1 m2 = 10000 cm2 2 m2 = 20000 cm2 15 m2 = 150000 cm2 zad 6 1a to pole ... 10 m 1a = 100 m2 1ha to pole ... 100 m 1ha = 10000 m2 5 a = 500 m2 50 a = 5000 m2 500 a = 50000 m2 3 ha = 30000 m2 7 ha = 70000 m2 2 ha = 200 a 100 m2 = 1 a 400 m2 = 4 a 4000 m2 = 40 a 4 ha = 400 a 30000 m2 = 3 ha 500000 m2 = 50 ha zad 7 a) 1000 m2 10a b) 80 a c) 90000 m2 9 ha d) 20000 m2 20 a

Dodaj swoją odpowiedź