Matematyka
xblackberryxD
2017-06-21 15:28:37
Ułameczki prosze o pomocc a) 3,2 : (0,8 - 2/5) = b) 2,3 * (1/2 - 1/6) = c) 4,8 + 1/3 * (1,2 - 0,6) = d) (1 - 7/9) * 5,2 - 0,7)= e) 123:10 + 0,2 * 6,1
Odpowiedź
laadyk
2017-06-21 21:01:01

a)3,2 : (0,8 - 2/5) = 3,2 : (0,8 - 0,4) = 3,2 : 0,4 = 8b)2,3 * (1/2 - 1/6) = 2,3 * (3/6 - 1/6) = 2,3 * 2/3 = 23/10 * 2/3 = 46/30 = 23/15 = 1 8/15c)4,8 + 1/3 * (1,2 - 0,6) = 4,8 + 1/3 * 0,6 = 4,8 + 0,2 = 5d)(1 - 7/9) * (5,2 - 0,7) = 2/9 * 4,5 = 9/9 = 1e)123 : 10 + 0,2 * 6,1 = 12,3 + 1,22 = 13,52

Radess
2017-06-21 21:02:16

[latex]a).3,2:(0,8- frac{2}{5} )=3,2:(0,8-0,4)=3,2:0,4=8 \ \ b).2,3*( frac{1}{2} - frac{1}{6} )=2,3*( frac{3}{6} - frac{1}{6})=2,3* frac{2}{6} =2 frac{3}{10} * frac{1}{3} = frac{23}{10} * frac{1}{3} = frac{23}{30} \ \ c).4,8+ frac{1}{3} *(1,2-0,6)=4,8+ frac{1}{3} *0,6=4,8+ frac{1}{3} * frac{6}{10} = \ =4,8+ frac{1}{3} * frac{3}{5} =4,8+ frac{1}{5}=4,8+0,2=5 \ \ d).(1- frac{7}{9} )*(5,2-0,7)=( frac{9}{9} - frac{7}{9} )*4,5= frac{2}{9} *4 frac{1}{2} = frac{2}{9} * frac{9}{2} =1[/latex] [latex]e).123:10+0,2*6,1=12,3+1,22=13,52[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź