Matematyka
Dżagaa
2017-06-26 14:02:07
Pomocy ;( zrobi mi ktoś zad. 2 i 3 prosze na teraz . dam naj
Odpowiedź
szolib
2017-06-26 20:13:41

2. a). (-6)-4=(-6)+(-4)= -10 (-3)-9=(-3)+(-9)= -12 8-10=8+(-10)= -2 7-12=7+(-12)= -5 b). 3-(-5)=3+5=8 (-1)-(-6)= -1+6=5 18-(-8)=18+8=26 (-2)-(-13)= -2+13=11 3. 8-4        D (-4)-8    O 8-4        D 4-8        A (-3)-(-7) W 4-8        A (-7)-(-3) N (-7)-3     I 8-(-4)    E

Dodaj swoją odpowiedź