Matematyka
721338782
2017-06-26 11:45:27
Zadanie 18. Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania i tworzymy liczbę dwucyfrową. a) Ile możemy utworzyć w ten sposób liczb, b) Ile możemy utworzyć liczb, które są podzielne przez 4. Zadanie 19. Rzucamy trzy(cztery) razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń: a) orzeł wypadł dokładnie jeden raz, b) orzeł wypadł co najmniej jeden raz, c) reszka wypadła co najwyżej jeden raz, d) orzeł wypadł więcej razy niż reszka. Zadanie 20. Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwa zdarzeń a) co najmniej raz wypadła 6, b) liczba oczek w pierwszym rzucie jest większa niż w drugim, c) suma liczb wyrzuconych oczek w obu rzutach jest równa 6, d) suma liczb wyrzuconych oczek w obu rzutach jest podzielna przez 3, e) iloczyn liczb wyrzuconych oczek w obu rzutach jest podzielny przez 4, f) suma liczb wyrzuconych oczek w obu rzutach jest podzielna przez 5. Proszę o pomoc w zadaniach!
Odpowiedź
Emilianna
2017-06-26 15:30:19

Rozwiązania w załącznikach.

Dodaj swoją odpowiedź