Matematyka
gosiaaaaa
2017-06-26 11:24:57
Wyznacz medianę i odchylenie standardowe liczb 3, 1, 4, 2, 10. Opisz dowolny przykład zastosowania mediany i odchylenia standardowego
Odpowiedź
paulinka238
2017-06-26 17:25:47

3 , 1 , 4 , 2 , 10 szereg uporządkowany 1 , 2 , 3 , 4 , 10 mediana M = 3 Średnia arytmetyczna a = (1 + 2 + 3 + 4 + 10)/5 = 20/5 = 4 Wariacja σ² = [(1 - 4)² + (2 - 4)² + (3 - 4)² + (4 - 4)² + (10 - 4)²]/4 =  = [(- 3)² + (- 2)² + (- 1)² + 0² + 6²)/4 = (9 + 4 + 1 + 36)/4 = 50/4 = 12,5 odchylenie standardowe σ = √σ² = √(12,5)  ≈ 3,54

Dodaj swoją odpowiedź