Matematyka
harezeus
2017-06-26 11:11:17
Proszę o pomoc jak najszybciej.
Odpowiedź
Gladyr
2017-06-26 11:22:42

a - jedna przyprostokątna = 12 c -przeciwprostokątna = 16 b - druga przyprostokątna = √(c² - a²) = √(16² - 12²) = √(256 - 144) = √112 =  = √(16 * 7) = 4√7 sinα = a/c = 12/16 = 3/4 = 0,75 cosα = b/c = 4√7/16 = √7/4 tgα = sinα/cosα = 3/4 : √7/4 = 3/4 * 4/√7 = 3/√7 = 3√7/7 ctgα = 1/tgα = 7/3√7 = 7√7/(3 * 7) = 7√7/21 = √7/3

geralt70
2017-06-26 11:23:57

a=12 c=16 b²=c²-a² b²=16²-12² =256-144 =112=16*7 b=√(16*7) b=4√7 sinα=a/c =12/16 =3/4 cosα=b/c =4√7/16 =√7/4 tgα=a/b =12/(4√7) =3√7/7 ctgα=b/a =4√7/12 =√7/3

Dodaj swoją odpowiedź