Matematyka
Jagodzianka0102
2017-06-26 09:01:27
Daje naj za dokładne rozwiązanie zadań, wiecie, żeby każdy głupi zrozumiał z kąd co się wzięło ;) 1.W jakiej postaci można zapisać wyrażenie: [latex]( x^{2} +9)( x^{2} -25)[/latex]? 2.Dla jakich wartości wyrażenie [latex] frac{2x+3}{25 x^{2} -60x+36} [/latex] ma sens liczbowy?
Odpowiedź
monam
2017-06-26 12:50:48

1. Korzystamy ze wzorów skróconego mnożenia: [latex]( x^{2} +9)( x^{2} -25)=( x^{2} +9)( x-5)(x+5)[/latex] 2. Mianownik musi być różny od zera. [latex] frac{2x+3}{25 x^{2} -60x+36} = frac{2x+3}{(5x-6)^2} \ \ 5x-6 eq 0 \ \ 5x eq 6 /:5 \ \ x eq 1frac{1}{5} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź