Matematyka
krystd62
2017-06-26 07:12:07
rozwiaz rownanie [latex] frac{x-1}{x+2} = frac{2x-3}{x}[/latex]
Odpowiedź
pgajek4
2017-06-26 09:07:34

[latex] frac{x-1}{x+2} = frac{2x-3}{x} x eq -2 x eq 0\\ x(x-1)=(x+2)(2x-3)\ x^2-x=2x^2-3x+4x-6\ x^2-x=2x^2+x-6\ x^2+2x-6=0\ Delta=2^2-4cdot 1 cdot (-6)=4+24=28\ sqrt{Delta}=2sqrt{7}\ \ x_1=frac{-2-2sqrt{7}}{2}=-1-sqrt{7}\ x_2=-1+sqrt{7}\\ oxed{xin{-1-sqrt{7};-1+sqrt{7}}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź