Matematyka
FairyLand
2017-06-26 04:41:47
zbadac zbieżność szeregów
Odpowiedź
saksofon
2017-06-26 08:15:04

a) kryterium caucziego  [latex]limlimits_{n oinfty}sqrt[n]{frac{7^n(2n+1)}{5^n(n^2+3)}}=frac{7 cdot 1}{5 cdot 1}=frac{7}{5} extgreater 1[/latex] szereg rozbiezny b) kryterium ilorazowe w ktorym wez sobie szereg 1/n^2  [latex]limlimits_{n oinfty} frac{frac{3n^2-1}{n^4+3n-3}}{frac{1}{n^2}}=limlimits_{n oinfty} frac{3n^4-n^2}{n^4+3n-3}=limlimits_{n oinfty} frac{3-frac{1}{n^2}}{1+frac{3}{n^3}-frac{3}{n^4}}=frac{3-0}{1+0-0}=3[/latex] granica jest skonczona czyli bd zbiezny

Dodaj swoją odpowiedź