Biologia
karola0005
2017-06-21 14:20:17
Na rysunku pokazano budowę rośliny. Opisz poszczególne części rośliny. Wstaw na rysunku litery przyporządkowane właściwym nazwom. A. Pąk wierzchołkowy B. Pąk boczny C. Węzeł D. Międzywęźle E. Pęd F. System korzeniowy G. Pęd boczny
Odpowiedź
sobolek93
2017-06-21 19:31:22

Zadanko w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź