Matematyka
Magnum29
2017-06-26 03:19:47
oblicz. w spizarni na trzech połkach stało razem 150 słoikow. gdyby z pierwszej polki przestawic 15 sloikow na druga polke, z drugiej 5 sloikow na trzecia, a z trzeciej 8 sloikow na pierwsza polke to na kazdej polce byłoby po tyle samo słoikow. ile słoikow stało na kazdej połce?
Odpowiedź
xraqerx12
2017-06-26 03:59:31

x-15+8=x-7 I półka x+15-5=x+10  II półka x+5-8=x-3  III półka x-7+x+10+x-3=150 3x=150+3+7-10 3x=150   /:3 x=50 50-7=43   I pólka 50+10=60   II półka 50-3=47   III półka spr. 43+60+47=150

Dodaj swoją odpowiedź