Matematyka
madzia724
2017-06-26 03:12:57
proszę o rozwiązanie równania -4x2+3x+1=0 dwójka po x to kwadrat
Odpowiedź
Brzuzka1991
2017-06-26 04:09:28

[latex]-4x^2+3x+1=0\ 4x^2-3x-1=0[/latex] Δ=[latex]3^2+16=25[/latex] √Δ=5 [latex]x_1= frac{3-5}{8} =- frac{1}{4} \ x_2= frac{3+5}{8}=1 [/latex] x∈{[latex]- frac{1}{4} , 1[/latex]}

Madziulka15
2017-06-26 04:10:43

-4[latex] x^{2} [/latex]+3x+1=0 a=-4, b=3, c=1 Δ=[latex]b^{2} [/latex]-4ac=[latex] 3^{2} [/latex]-4·(-4)·1=9+16=25 √Δ=[latex] sqrt{25} [/latex]=5 x₁=[latex] frac{-b+pierwiastek z delty}{2a} [/latex]=[latex] frac{-3+5}{2*(-4)} [/latex]=[latex] frac{2}{-8} [/latex]=-[latex]frac{1}{4} [/latex] x₂=[latex] frac{-b-pierwiastek z delty}{2a} [/latex]=[latex] frac{-3-5}{2*(-4)} [/latex]=[latex] frac{-8}{-8} [/latex]=1

Dodaj swoją odpowiedź