Chemia
777pati777
2017-06-26 02:59:17
Ile wynosi steżenie roztworu HCl jezeli jego pH ma wartość 2?
Odpowiedź
coouture
2017-06-26 03:26:06

Witaj HCl⇄[latex][H^{+}] + [Cl^{-}][/latex] [latex][H^{+}] = Cm[/latex] pH = 2 pH = -log[latex][H^{+}][/latex] pH = 2 dla -log[latex][H^{+}][/latex] = [latex]10^{-2}[/latex] = 0,01 M Pozdrawiam

artur25artur
2017-06-26 03:27:21

HCl + H₂O -----> H₃O⁺ + Cl⁻ pH = 2 pH = -log[H₃O⁺] więc  [H₃O⁺] = 10⁻² mol/dm³ [H₃O⁺] = [HCl] c= 10⁻² mol/dm³ ODP: Stężenie tego roztworu wynosi 10⁻² mol/dm³. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź