Matematyka
bimbaszekk
2017-06-26 01:37:17
Hej pomożecie? Tak daje za to 101 punktów ;)
Odpowiedź
zawistnypokurcz
2017-06-26 07:59:57

a,b f p ///////////////////////////////////////////////////////////

paatrycja0a
2017-06-26 08:01:12

zad 1 0,777 ≈ 0,8 odp C zad 2 1,9391 a) 1,9391 ≈ 2 b) 1,9391 ≈ 2,0 zad 3 5/6 ≈ 0,833333....    P 1/2   , licznik dzielimy przez mianownik , a nie odwrotnie więc F zad 23 165,5 km + 191,75 km = 357,25 km a) 357,3 km b) 357 km CO BYŁO NA LEKCJI zad 1 1030484 ≈ 1030000  odp D zad 2 7,6 m = 7,6 m rekord z 1901 r 8,95 m ≈ 9 m rekord z 1991 r zad 3 0,007 g + 0,009 g + 0,040 g = 0,056g ≈ 0,6 g zad 20 25,50 zł * 0,35 = 8,925 zł  a) 8,93 zł ≈ 8 zł 93 grosze b) 8,925 zł ≈ 8,9 zł zad 21 opis konstrukcji trójkąta równobocznego 1. rysujemy odcinek o długości krawędzi trójkąta 2. z jednego końca odcinka rysujemy łuk o promieniu równym długości tego odcinka 3. z drugiego końca odcinka rysujemy drugi łuk o tym samym promieniu do przecięcia się łuków 4. łączymy punkt przecięcia z końcami odcinka Patrz załącznik jeżeli przyjmiemy , że bok trójkąta ma 8 cm , to wysokość ma ≈ 6,92 cm  ≈ 7 cm obwód trójkąta = 3 * 8 cm = 24 cm 24 cm : 7 cm = 24/7 = 3 i 3/7 razy jest większy obwód zad 22 długość 5 m 68 cm          6 m           5,7 m 0,83 m                1 m           0,8 m 41 cm                 0 m           40 cm  masa  8 kg 25 dag         8 kg         8 kg 21 dag              32,321 kg             32 kg       32 kg 30 dag 84,4 dag               1 kg         80 dag kwota 10 zł 39 gr           10 zł         10 zł 40 gr 543,65 zł              540 zł       543,70 zł

Dodaj swoją odpowiedź