Chemia
jakmasznaimie
2017-06-26 01:16:47
Jest to zadanie z chemii są tutaj do wykonania reakcje chemiczne . Proszę napisać mi jakie produkty wystąpią .
Odpowiedź
kasienka12
2017-06-26 04:59:39

Równania a niżej produkty jakie powstaną: 26) P₄O₁₀ + 12LiOH -----> 4Li₃PO₄ + 6H₂O ortofosforan(V) litu i woda 27) N₂O₃ + K₂O -----> 2KNO₂ azotan(III) potasu 28) Fe + 2HCl ----> FeCl₂ + H₂↑ chlorek żelaza(II) i wodór 29) H₂SO₄ + BaO ----> BaSO₄↓ + H₂O siarczan(VI) baru i woda 30) (NH₄)₂S + 2HCl -----> 2NH₄Cl + H₂S chlorek amonu i kwas siarkowodorowy (częściowo jako gazowy siarkowodór) 31) 2AlBr₃ + 3K₂CO₃ ------> Al₂(CO₃)₃↓ + 6KBr węglan glinu i bromek potasu 32) FeCl₂ + 2NaOH -----> Fe(OH)₂↓ + 2NaCl wodorotlenek żelaza(II) i chlorek sodu :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź