Matematyka
ewabeer
2017-06-25 23:27:27
Bardzo proszę o pomoc , nie umiem zrobić zadania 1 i 2 . Potrzebne na już
Odpowiedź
Natalia666
2017-06-26 05:16:56

1. zalacznik (zaznaczasz punkt przeciecia funkcji z osia OY, miejsca zerowe i wierzcholek) miejsca zerowe to x1=-2 i x2=2 wierzcholek to (0,-1) 2. f(-1)=2-3/-3=2+1=3 f(3/2)=9/2-3/-1/2=9/2+3*2=9/2+6=9/2+12/2=21/2 f([latex] sqrt{5} [/latex])=10-3/[latex] sqrt{5} [/latex]-2=10-3([latex] sqrt{5} [/latex]+2)/1=10-3[latex] sqrt{5} [/latex]+6 f(2-[latex] sqrt{3} [/latex])=2(4-4[latex] sqrt{3} [/latex]+3)-3/2-[latex] sqrt{3} [/latex]-2=2(7-4[latex] sqrt{3} [/latex])+3/[latex] sqrt{3} [/latex]=14-8[latex] sqrt{3} [/latex]+[latex] sqrt{3} [/latex]=14-7[latex] sqrt{3} [/latex] 3. f(-4)=2+1=3 f(-2)=1+1=2 f(0)=1 -1/2=-1/2x+1 -3/2=-1/2x x=3 f(4)=-2+1=-1 -1/2x+1=-4 1/2x=5 x=10 4. f(-2)=1 -2a-3=1 -2a=4 a=-2 ODP B 5. -1/3x=-2 1/3x=2 x=6 ⇔ f(x)=0 f(3)=-1+2=1 Zaznaczasz te 2 punkty na osi wspolrzednych i prowadzisz prosta przecinajaca oba punkty 6. a) 6y=5x y=5x/6 b) -3y=2x-6 y=-(2x-6)/3=(-2x+6)/3=-2x/3+2 c) [latex] sqrt{8} [/latex]y=[latex] sqrt{2} [/latex] y=[latex] sqrt{2} [/latex]/[latex] sqrt{8} [/latex]=[latex] sqrt{2/8} [/latex]=[latex] sqrt{1/4} [/latex]=1/2

Dodaj swoją odpowiedź