Historia
julian1996
2017-06-25 21:24:27
Wypisz dziedziny i formy w których upamiętniono Powstanie Warszawkie np: w Filmie
Odpowiedź
EmCia71
2017-06-25 23:40:27

W filmie, obrazie, pomniku, książkach gdzie zapisano przebieg zdarzenia

Dodaj swoją odpowiedź