Matematyka
hamage
2017-06-25 20:29:47
Dana jest funkcja f(x)= - 4x+1 . Podaj wzór funkcji g(x) ,która jest prostopadła
Odpowiedź
lira
2017-06-26 01:02:39

f(x)= - 4x +1 a1=współczynnik kierunkowy prostej f(x) a1= - 4 b=1=wyraz wolny a2= współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej, czyli g(x) a1*a2=-1 -4*a2=-1 a2=1/4 wzór g(x); g(x)=1/4 x +b przykłady g(x)= 1/4x +5 g(x)=1/4x -6

130
2017-06-26 01:03:54

Witam.  Proste są prostopadłe,gdy ich współczynniki kierunkowe spełniają zależność:  [latex]a_1*a_2=-1[/latex] W naszym przypadku:  f(x)=-4x+1  Zatem  [latex]a_1=-4 a_1*a_2=-1 -4*a_2=-1 /:(-4) a_2= frac{1}{4} [/latex] Znamy współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej - prostej g(x). Możemy teraz napisać jej wzór wychodząc od wzoru ogólnego funkcji:  [latex]y=ax +b [/latex] [latex]y= frac{1}{4}x+b [/latex] Teraz możemy podać przykładowy wzór funkcji g(x): [latex]g(x)= frac{1}{4}x+3 [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź