Matematyka
mysia111111
2017-06-25 20:16:07
2 suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60 cm. Objętość tego sześcianu wynosi:125, 15,60,360(cm^30) OBLICZENIA 3. Jaką co najmniej wysokość musi mieć prostopadłościenne akwarium o podstawie 35 cm x 0,5 m aby mogło pomieścić 63 l wody OBLICZENIA 5. Ostrosłup czworokątny prawidłowy o krawędzi podstawy 30 cm ma krawędz boczną równą 25 cm .Oblicz długość przekątnej podstawy oraz wysokość ściny bocznej . OBLICZENIA 6. Wysokość i promień podstawy walca są równe 1 oceń prawda fałsz OBLICZENIA Objętość walca jest równa π pole powierzchni bocznej walca jest równe 4π pole przekroju osiowego walca jest równe 4 pole powierzchni całkowitej walca jest czterokrotnie większe od pola jednej podstawy 7. Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 7 cm wokół boku. OBLICZENIA 8. Objętość stożka o wysokości h i promieniu podstawy r obliczysz za pomocą wzoru 2πrh, 1/3πr^2h, πrl, πr^2h 9. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym równoramiennym o wysokości 6 cm prawda czy fałsz OBLICZENIA wysokość tego stożka jest równa średnicy podstawy pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe 36√2π cm^2 objętość tego stożka jest równa 72π cm^3 10. Pole powierzchni kuli o promieniu 8 cm jest równe 128π cm2, 2048π cm2, 64π cm2, 256π cm2 OBLICZENIA 11. oblicz pole powierzchni kuli o promieniu 5 dm OBLICZENIA PROSZĘ O OBLICZENIA DZIĘKUJE
Odpowiedź
kibolek
2017-06-26 00:37:54

1] 60: 12 krawędzi=5cm=a=dł. krawedzi v=a³=5³=125cm³ 2] a=3,5dm b=0,5m=5dm v=abh 63=3,5*5*h h=63; 17,5 wysokosc h musi mieć minimum 3,6dm 5] a=dł. krawedzi podstawy=30cm d=przekatna podstawy=a√2=30√2cm c=krawedz boczna=25cm k=wysokosc sciany bocznej 1/2a=15cm k²+(1/2a)²=c² k=√[ 25²-15²]=20cm 6] h=1 r=1 Pp=π*1²=π Pb=2π*1*1=2π Pc=2π+2π=4π 2r=2 d=przekatna przekroju osiowego (2r)²+h²=d² d=√(2²+1²)=√5 v=π*1=π pole przekroju=2*1=2 odpowiedzi; 1]prawda 2]fałsz 3]fałsz 4]prawda 7] r=7 h=7 Pb=2πrh=2π*7*7=98πcm² 8] v=1/3πr²h 9] z kata 45* wynika,ze wysokośc h=6= promieniowi r, zaś tworzaca l= r√2=6√2 Pb=πrl=π*r *r√2=π*6²*√2=36π√2 v=1/3πr²*h=1/3π*6²*6=72π odpowiedzi; prawda prawda 10] Pc=4πr²=4π*8²=256πcm² 11] r=5dm Pc=4*π*5²=100πdm²

Dodaj swoją odpowiedź