Matematyka

Matematyka
desperatkaj
2021-09-28 04:36:17
1 metr ile ma decymetrów ???...
Odpowiedz
Matematyka
martusia90
2021-09-28 04:29:27
Rozwiąż nierówność i równanie: a) x + 1 / 3 - x - 4 / 2 < 5/6 b) 7 − 1,1x = 0,4x − 2,2x c) x + 1 / 6 - 2 > x / 3 + x d) 2,6 – 0,03 x ...
Odpowiedz
Matematyka
isia997
2021-09-28 04:15:47
1.Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej a) y= 2x² + 5x - 3 b) y= 2x² - 3x - 2 c) y= 3x² - 5x + 4 Podaj pierwiastki trójmianu kwadr...
Odpowiedz
Matematyka
Adamoss13
2021-09-28 03:34:47
Narysuj kwadrat o polu 1dm2.Zamluj w tym kwadracie:na żółto 1cm2,na czerwono 10cm2,na zielono 25cm2,na niebiesko 57cm2.Wpisz jaka to czeęść kwa...
Odpowiedz
Matematyka
werka1995
2021-09-28 02:33:17
Oblicz w pamięci : 0,3 x 8 = 3,2 x 4 = 0 , 08 x 7 = 0,9 x 0,8 = 1,2 x 0,4 = 0 , 75 x 0, 2 = 20 x 1,05 = 0,2 x 0,003 = 3000 x 0,04 = Daje na...
Odpowiedz
Matematyka
rylo
2021-09-28 00:57:37
Wyznacz liczbę x,wiedząc że: log2 (x-1)= -3 a następnie oblicz iloczyn liczby x i liczby 1 i 1/3...
Odpowiedz
Matematyka
madzia9626
2021-09-28 00:30:17
1. Wyznacz dziedzine funkcji f : a) f( x)= pod pierwiastkiem : x2-2x-3  b) f(x)= pod pierwiastkiem: -3x2-5x+2 c) f(x)= 1 podzielić przez dalej kres...
Odpowiedz
Matematyka
kamil31105
2021-09-27 23:49:17
dane sa wielomiany a(x)=x3-2x2+2; b(x)=2x-1; C(x)=3+x 1. wykonaj działanie -2A(x)-B(x)+3(C(x))2 2. wykonaj działanie -3A(x)-C(x)+2(B(x))2   x3 to...
Odpowiedz
Matematyka
alanmlawa
2021-09-27 23:21:57
Zad.1 Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 7, jeżeli przedstawimy cyfry w tej liczbie ,to otrzymamy liczbe o 9 mniejsza od danej.Jaka to liczba ...
Odpowiedz
Matematyka
aXyzMała
2021-09-27 23:08:17
1. Proste o równaniach y=-2x-2,y=-0,75x-6 przecinają osie ukłądu współrzędnych w punktach A,B,C,D.Oblicz pole czworokąta ABCD. 2.Basen opró...
Odpowiedz
Matematyka
koniara9953
2021-09-27 22:40:57
Proszę obliczyć miejsca zerowe funkcji: f(x)=xkwadrat -6x Wykres funkcji f przesunięto równolegle do osi y o 5 jednostek w górę, oblicz miejsca...
Odpowiedz
Matematyka
olicek
2021-09-27 22:20:27
Dane są dwie kolejne liczby nieparzyste, z których mniejsza jest zapisana w postaci 2n + 1, gdzie n jest liczbą naturalną. Wyrażenie będące ś...
Odpowiedz
Matematyka
Klaudia1124
2021-09-27 22:06:47
Uzupełnij tabelkę wpisując, w ilu punktach maksymalnie mogą przcinać się na płaszczyźnie proste niepokrywające się. Liczba Prostycha   ...
Odpowiedz
Matematyka
szczupaczek22
2021-09-27 21:32:37
Hej :D Wyjaśniłby mi ktoś proporcje? Mam na myśli wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne. Jestem w 1 gimnazjum, używam podr...
Odpowiedz
Matematyka
lukaszxx123
2021-09-27 21:18:57
Dane są proste k: 2x + 3y = 0 i l: 3x + 2y + 1 = 0. Proste k i l: a) są równoległe b) są prostopadłe c) przecinają się pod kątem różnym od...
Odpowiedz
Matematyka
robert19981
2021-09-27 20:44:47
1) Kasia, Ewa i Ania zbieraja autografy. KAsia ma o 40% mniej niz Ania. Ania zebrała już 70 autografów. Ile autografów ma Kasia, a ile Ewa? 2) W ...
Odpowiedz
Matematyka
Linka767
2021-09-27 20:37:57
W sklepie w pierwszym dniu sprzedano 25% towaru, a w drugim 40% reszty tego towaru. Jaki procent pierwszej ilości towaru stanowi towar niesprzedany....
Odpowiedz
Matematyka
kasiulQax33
2021-09-27 20:31:07
Rozwiąż równanie: [(0,01x+2):0,3]:100+22,1=22,2...
Odpowiedz
Matematyka
kornik96
2021-09-27 20:24:17
zad.1 Pociąg składa się z lokomotywy i 12 jednakowych wagonów ma 102m długości. Każdy wagon jest 0o 2 m dłuższy od lokomotywy. Jaką długo...
Odpowiedz
Matematyka
kompas
2021-09-27 20:10:37
Naszkicuj wykres funkcji   f(x)=|x|   a następnie wykres funkcji   g(x)= - (|x-3|-2)  . Podaj miejsca zerowe funkcji g....
Odpowiedz
Matematyka
Siatkara86
2021-09-27 19:43:17
Znajdź liczbę której: a) 5% to 5. b) 5% to 10. c) 5% to 15. d) 5% to 35. e) 5% to 124. Bardzo proszę ze zrozumiałymi obliczeniami....
Odpowiedz
Matematyka
Konto usunięte
2021-09-27 19:02:17
Jeden z karow przyleglych ma o 30o wiecej niz drugi. Jaka miare ma kazdy z tych katow ?    a) 70o, 110o   b) 75o, 105o   c) 80o, 100o  d)60o, 90...
Odpowiedz
Matematyka
kamilos9201
2021-09-27 18:48:37
prosze o rozwiązanie trzech zadań. zadania mają być rozpisane,w formie równania z odpowiedzią oraz sprawdzeniem DAJE NAJ !!!!!! zad 1:Diofantos...
Odpowiedz
Matematyka
duska06
2021-09-27 16:31:57
skonstruuj trapez prostokątny mając dany kąt ostry trapezu oraz ramie i podstawe miedzy którymi ten kąt jest roswarty. Podaj opis.  Prosze o ja...
Odpowiedz
Matematyka
baraneek
2021-09-27 16:11:27
Obwód trójkąta wynosi 24 cm i najkrótszy jego bok jest o 4 cm krótszy od najdłuższego i o 2 cm krótszy od boku średniego. Jakiej długości ...
Odpowiedz