Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny
anusia1010
2017-12-31 22:59:37
W siedmiu cząsteczkach wody znajduje się: A) 7 atomów tlenu i 7 atomów wodoru B) 7 atomów tlenu i 14 atomów wodoru C) 14 atomów tlenu i 7 ...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
weronikawisniewska10
2017-12-27 01:00:17
Pomoże ktoś plis daje naj...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Marcysia1997
2017-12-18 07:13:17
Marcin jest o 15 cm wyższy od Jakuba. Suma ich wzrostów to 365 cm. Ile wzrostu ma Marcin, a ile Jakub?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
wiki0727
2017-12-18 07:06:27
Które równanie pozwoli obliczyć, ile wody należy odparować z 300 kg solanki 2-procentowej, aby otrzymać solankę 3-procentową? A. 0,03 · 300 ...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
mikluszka
2017-12-18 06:59:37
„Cztery lata temu matka była 7 razy starsza od córki, a za rok będzie od niej 4 razy starsza.” Uzupełnij analizę opisanej sytuacji i ułóż...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
dominick
2017-12-18 06:52:47
Zapisz zdanie w postaci równania. „Liczba 85 jest o 31 mniejsza od liczby x .”...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
stalpala
2017-12-18 06:45:57
Różnica sumy algebraicznej 2 x – 5 y + 6 i sumy algebraicznej –3 x + y – 2 jest równa … x – … y + … ....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
hansxD
2017-12-18 06:32:17
Trzy zeszyty i dwa długopisy kosztują 24 zł. Trzy długopisy i dwa zeszyty kosztują 26 zł. O ile procent droższy jest długopis od zeszytu?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
kamssss
2017-12-18 06:25:27
21% pewnej wielkości to ile promili tej wielkości?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
agusia141997
2017-12-18 06:18:37
Iloczyn trzech liczb jest liczbą ujemną. Ile wśród tych liczb może być liczb ujemnych?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
gojanek
2017-12-18 06:11:47
Na trasie 30 km prędkość średnia rowerzysty była równa 20 km/h, a motocyklisty 50 km/h. O ile minut szybciej przyjechał tę trasę motocyklist...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
quad12
2017-12-18 06:04:57
58 · 4 to więcej czy mniej niż 240?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
amol116
2017-12-18 05:58:07
Większą z liczb: CCCLV oraz DIX zapisz w systemie dziesiętnym....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
nnww
2017-12-18 05:51:17
Co to jest litosfera?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
dawid923
2017-12-18 05:44:27
Z jakimi krajami polskie porty utrzymują ruch promowy?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
laddy6
2017-12-18 05:37:37
Które trzy regiony w Polsce są najliczniej odwiedzane przez turystów?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
ggonia3
2017-12-18 05:30:47
W zlewisku którego morza znajduje się większość obszaru Polski?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
sanders17
2017-12-18 05:23:57
Wymień co najmniej trzy zastosowania węgla kamiennego....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
leh1
2017-12-18 05:17:07
Dlaczego w niemieckim społeczeństwie wzrasta udział mniejszości narodowych?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
Aga510232346
2017-12-18 05:10:17
W którym biegu rzeki dominuje erozja, a w którym akumulacja materiału?...
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
nieobecna
2017-12-18 05:03:27
Podaj nazwę głównego regionu hodowli trzody chlewnej w Polsce....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
tynka147
2017-12-18 04:56:37
Wymień nazwy trzech najważniejszych surowców mineralnych pasa pojezierzy....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
krystian251
2017-12-18 04:42:57
Podaj nazwy dwóch górskich form polodowcowych....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
cruush
2017-12-18 04:36:07
[Egzamin gimnazjalny] Wymień co najmniej dwie organizacje międzynarodowe, do których należy Polska....
Odpowiedz
Egzamin gimnazjalny
oliviasss
2017-12-18 04:29:17
[Egzamin gimnazjalny] Podaj przykład kraju europejskiego posiadającego terytorium zależne....
Odpowiedz